Jeśli będąc dziećmi uczymy się żyć, to będąc dorosłymi uczymy się umierać”